↑ Return to Noortejuhile

Laagrikasvataja koolitus

Koolitus sisu vastab noorsootöötaja kutsestandardis kehtestatud osakutse teadmiste nõuetele, mis on vajalikud laagrikasvataja eksami edukaks läbimiseks.

Päev 1
1. Ohutusnõuete järgimine (2 tundi)
2. Ennetustegevuste teostamine (2 tundi)
3. Tegutsemine kriisiolukorras (2 tundi)
4. Turvalise keskkonnatagamine ja vastava käitumise kujundamine noortes. 5. Noorsootöötaja kutse-eetika (2 tundi)
Päev 2
1. Noorte arenguvajaduste kaardistamine (2 tundi)
2. Noorte kaasamine (2 tundi)
3. Tervisekäitumise ja keskkonnasäästliku eluviisi toetamine (2 tundi)
4. Noorte õigusrikkumise ennetamine (2 tundi)
Päev 3
1. Tuleohutusnõuded laagris, tegutsemine kriisiolukorras (2 tundi);
2. Mitteformaalset õpet toetavad tegevused (2 tundi)
3. Mitteformaalse õppe keskkonna loomine (2 tundi)
4. Noorsootöö meetodid (2 tundi).
Päev 4
1. Osalusmotivatsiooni kujundamine (2 tundi)
2. Noorte omaalgatuse toetamine ja võimaluste loomine algatuste elluviimiseks (2 tundi)
3. Eestvedamise ja ettevõtlikkuse julgustamine (2 tund)
4. Kultuuridevaheline õppimine ja meeskonnatöö (2 tund)
Koolituse pikkus on 32 tundi.

Kursuse maksumus 1990 eurot. Hind sisaldab kuni 15 liikmelise grupi koolitust, õppematerjale, arvet ning koolitaja transporti koolituskohta. Soodustused kokkuleppel.

Vaata pildilt, kuidas saada laagrikasvatajaks