↑ Return to Koolitused

Noortejuhile

Kõik hinnad sisaldavad kuni 15 liikmelise grupi koolitust, õppematerjale, arvet ning koolitaja transporti koolituskohta. Soodustused kokkuleppel.

Noorsootöötaja ABC

Kursus on mõeldud alustavatele noorsootöötajatele, kes soovivad saada ülevaadet noorsootöö korralduse põhimõtetest. Teemad ja sisu võivad muutuda lähtuvalt sihtgrupi vajadustest. Kursus koosneb järgmistest teemadest: 1. Noorsootöö alusdokumendid. 2. Noorte kaasamine. 3. Noorsootöö korraldamine. 4. Turvalisus noorsootöös. 5. Aktiivõppemeetodid töös noortega. Kursuse pikkus on 6 tundi ja sisaldab teoreetilist loengut, praktilist tegevust ning grupitööd. Kursuse maksumus 700 eurot. Hind sisaldab …

View page »

Laagrikasvataja koolitus

Koolitus sisu vastab noorsootöötaja kutsestandardis kehtestatud osakutse teadmiste nõuetele, mis on vajalikud laagrikasvataja eksami edukaks läbimiseks. Päev 1 1. Ohutusnõuete järgimine (2 tundi) 2. Ennetustegevuste teostamine (2 tundi) 3. Tegutsemine kriisiolukorras (2 tundi) 4. Turvalise keskkonnatagamine ja vastava käitumise kujundamine noortes. 5. Noorsootöötaja kutse-eetika (2 tundi) Päev 2 1. Noorte arenguvajaduste kaardistamine (2 tundi) 2. Noorte …

View page »

Turvalisus töös noortega

Kursus on mõeldud kõigile noorsootöötajatele, kes soovivad muuta töö noortega turvaliseks nii endale, kui ka teistele. Teemad ja sisu võivad muutuda lähtuvalt sihtgrupi vajadustest. Kursus koosneb järgmistest teemadest: 1. Ohud ja riskid – võimalikud ohud ja riskid noorsootööd tehes, nende maandamine ja lahendamine. 2. Lapse füsioloogia – millised on lapse füsioloogilised vajadused väljaspool kodu võõras keskkonnas, …

View page »

Esmaabi 8 tundi

Esmaabi baaskoolitus, mis vastab ka laagrikasvataja tunnistuse saamise nõuetele.  1. Tegutsemine õnnetuskohal. 2. Elustamine. 3. Verejooksu peatamine. 4. Haavad ja luumurrud. 5. Esmaabi šoki korral. 6. Erakorralised haigusseisundid. Kursuse pikkus on 8 AK tundi. Kursuse maksumus 700 eurot. Hind sisaldab kuni 15 liikmelise grupi koolitust, õppematerjale, arvet ning koolitaja transporti koolituskohta. Soodustused kokkuleppel.

View page »

Seikluskasvatuse juhendaja baaskoolitus

Kursus on mõeldud kõigile,  kes soovivad muuta noorsootööd vaheldusrikkamaks ning kaasata noori läbi põnevate tegevuste. Kursus koosneb järgmistest teemadest: 1. Sissejuhatus seikluskasvatusse- seikluskasvatuse taust Eestis ja välismaal. 2. Tegevused siseruumides- jäämurdmise, probleemlahenduse, kommunikatsiooni, meeskonnatöö, loovuse, usalduse ja tagasiside harjutused. 2. Tegevused õues- matkatarkused, seiklusrada, köieõpe. 3. Turvalisus – füüsiline ja psühholoogiline turvalisus seikluskasvatuses. 4. Praktika – saadud teadmiste rakendamine praktikas (grupitöö). …

View page »